Polityka prywatności

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.zielonyfront.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz strony internetowej zielonyfront.pl zwanej dalej "Stroną internetową". Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest firma ZIELONY FRONT Mikołaj Grzegorczyk z siedzibą w Przeźmierowie 62-081, ul. Kościelna 23, NIP 7772161675 zwana dalej ZIELONY FRONT. Pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy kierować na adres:

2. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

3. Dane osobowe zbierane przez ZIELONY FRONT za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz zgodnie z tzw. "RODO" (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2
Pozyskiwanie danych

1. ZIELONY FRONT zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
    a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym;
    b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym;
    c) wysyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy w Sklepie Internetowym i na Stronie Internetowej

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
    a) imię i nazwisko;
    b) adres e-mail
    c) kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania
    d) numer telefonu.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym i kontakt poprzez formularz kontaktowy na Stronie Internetowe, Klient podaje następujące dane:
     a) adres e-mail;
     b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulicę wraz z numerem domu/mieszkania;
     c) imię i nazwisko;
     d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
     a) firmę Przedsiębiorcy;
     b) numer NIP.

7. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§3
Jak wykorzystujemy zebrane dane

1. W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-327, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym i Stroną internetową.

5. W przypadku gdy podczas rejestracji lub składania zamówienia klient wyraził chęć otrzymywania newslettera możemy okresowo na podany adres e-mail wysyłać wiadomości z informacjami o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie i na Stronie Internetowej.

§4
Pliki cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ZIELONY FRONT na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ZIELONY FRONT produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. ZIELONY FRONT wykorzystuje dwa typy plików cookies:
    a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
    b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. ZIELONY FRONT wykorzystuje cookies własne w celu:
    a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
     b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. ZIELONY FRONT wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA), dane mogą być przechowywane do 26 miesięcy, a zbierane adresy IP są anonimizowane.

Firma Google dostarcza dodatek do popularnych przeglądarek który instruuje skrypt usługi Google Analytics aby nie przysyłał informacji do usługi Google Analytics.

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
     a) przeglądarka Internet Explorer;
     b) przeglądarka Microsoft EDGE;
     c) przeglądarka Mozilla Firefox;
     d) przeglądarka Chrome;
     e) przeglądarka Safari;
     f) przeglądarka Opera.

Dostępne są również darmowe dodatki do najpopularniejszych przeglądarek które pozwalają w prosty sposób automatycznie kasować pliki cookies na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów.

7. ZIELONY FRONT może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy i/lub Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. W większości przypadków adres IP jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP może być wykorzystywany przez ZIELONY FRONT przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego i Strony Internetowej.

8. Sklep Internetowy i Strona internetowa może zawierać zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. ZIELONY FRONT nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§5
Dostęp i bezpieczeństwo danych

1. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy firmy ZIELONY FRONT.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na serwerach firmy home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia zawartą z firmą ZIELONY FRONT, oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający uzyskał stosowną certyfikację w zakresie ochrony danych osobowych ISO/IEC 27001.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane”.

4. ZIELONY FRONT zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. ZIELONY FRONT może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez ZIELONY FRONT roszczeń od danego Klienta.

6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, ZIELONY FRONT umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ZIELONY FRONT nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

7. ZIELONY FRONT nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§6
Zmiany Polityki Prywatności

1. ZIELONY FRONT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2023

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl